Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 30 października 2019 r.
2019-11-05

OBWIESZCZENIE
REGIONALNEGO DYREKTORA
OCHRONY ŚRODOWISKA
W KATOWICACH
WOOŚ.442.2.2016.EJ.8
z  30 października 2019

dotyczące planowanego przedsięwzięcia pn.
„Nowe źródło energii jądrowej w miejscowości Dukovany”