strona główna
  • bip

OBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów – etap 2 – obszar Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu

2019-03-08

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla obszaru położonego w sołectwie Kaniów – etap 2 – obszar Przedsiębiorstwa Górniczego „SILESIA” oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w/w projektu