REJESTR WYMIAROWY PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Miejsce:

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacje:

Referat Budżetu i Finansów
pok. nr 16 
tel. (032) 215 77 10