REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

Miejsce:

Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111

Informacje:

Referat Gospodarki i Środowiska
pok. nr 1 
tel. (032) 215 77 04