Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina dla sołectwa Bestwina - etap 3