strona główna
 • bip

Powódź

POWÓDŹ

Powodzią nazywamy zalanie przez wodę terenów nadbrzeżnych, wzdłuż koryta rzeki, na skutek wezbrania wód.

Zagrożenie mogą też nieść deszcze nawalne, które powodują, że w przeciągu krótkiego czasu potoki, rowy przydrożne, a nawet drogi mogą zamienić się w rwące rzeki.

W związku z zagrożeniem powodziowym przygotuj siebie, rodzinę i dobytek na wypadek powodzi, przekaż informacje sąsiadowi.

Do podstawowych zasad należy:

 • miej włączone radio na częstotliwości lokalnej stacji, w celu wysłuchania komunikatów o zagrożeniu i sposobach postępowania,
 • przenieś miejsca sypialne i wartościowe rzeczy na górne kondygnacje budynku,
 • przygotuj lekarstwa, dowody tożsamości (również akty urodzenia), kosztowności, pieniądze i papiery wartościowe, dokumenty dotyczące domu i posiadanych gruntów, dokumentację działalności gospodarczej i polisy ubezpieczeniowe,
 • jeśli możesz, odeślij dzieci i osoby starsze w bezpieczne miejsce np. do znajomych czy rodziny,
 • naucz najbliższych dorosłych członków rodziny odłączania źródeł energii, gazu i wody,
 • zgromadź w domu niezbędną ilość żywności, która pozwoli przeżyć twojej rodzinie 2-3 dni (najlepiej o długotrwałej ważności do spożycia),
 • wodę i przygotuj odpowiednią odzież, latarki, koce i środki higieniczne,
 • dbaj o to, by twój telefon komórkowy był naładowany,
 • pojazdy z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsce,
 • przygotuj się do ochrony swojego domu i dobytku przed skutkami powodzi, przygotuj worki z piaskiem,
 • przygotuj zwierzęta gospodarskie jeżeli takie posiadasz do ewakuacji,
 • paszę dla zwierząt przenieś w niezagrożone zalaniem miejsce,
 • pojazdy i maszyny rolnicze z terenu posesji przemieść w niezagrożone powodzią miejsca,
 • zabezpiecz zbiorniki z olejem, paliwem i środkami chemicznymi,
 • podczas powodzi dostosuj się do poleceń osób prowadzących akcję ratunkową.

OSTRZEŻENIE!
1.    Nie uszkadzaj wałów przewciwpowodziowych, brzegów rzek, strumieni,
2.    Nie przejeżdżaj przez wały, z wyjątkiem miejsc do tego wyznaczonych,
3.    Nie uszkadzaj umocnień.   

W razie zaistniałej potrzeby sygnalizuj kolorami:

Kolor biały – chcesz opuścić miejsce, w którym jesteś
Kolor czerwony – potrzebna pomoc medyczna
Kolor niebieski – prosisz o jedzenie i wodę