Przedterminowe wybory Wójta Gminy Bestwina

    PRZEDTERMINOWE WYBORY WÓJTA GMINY BESTWINA    

 

*****

OFICJALNE WYNIKI PRZEDTERMINOWYCH WYBORÓW 
Wójta Gminy Bestwina zarządzonych na dzień 20 maja 2012 r.

*****

INFORMACJA
WÓJTA GMINY BESTWINA
z dnia 8 maja 2012 r.
o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie
jego udostępniania w związku z przedterminowymi wyborami
Wójta Gminy Bestwina zarządzonymi na dzień 20 maja 2012 r.

*****

UCHWAŁA
GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ
z dnia 7 maja 2012 r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
w przedterminowych wyborach Wójta Gminy Bestwina
zarządzonych na dzień 20 maja 2012 r.

 

*****

OBWIESZCZENIE
Gminnej Komisji Wyborczej w Bestwinie
z dnia 30 kwietnia
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Bestwina
w wyborach zarządzonych na dzień 20 maja 2012 r.

*****

INFORMACJA
Gminnej Komisji Wyborczej w Bestwinie
z dnia 10 kwietnia
o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach.

*****

POSTANOWIENIE
Komisarza Wyborczego w Bielsku-Białej
z dnia 5 kwietnia 2012 r.
w sprawie powołania gminnej komisji wyborczej.

*****

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie informacji o wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Bestwinie
dla przeprowadzenia przedterminowych wyborów wójta gminy Bestwina w dniu 20 maja 2012 r.

*****

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Bestwina
z dnia 2 kwietnia 2012 r.
w sprawie informacji o numerach i granicach obwodów głosowania
oraz o wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych
w przedterminowych wyborach wójta gminy Bestwina w dniu 20 maja 2012 r.

*****

Zarządzenie Nr 15/2012 Wójta Gminy Bestwina z dnia 2 kwietnia 2012r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych
i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w przedterminowych wyborach wójta gminy Bestwina, w dniu 20 maja 2012r.

*****

KOMUNIKAT
Komisarza Wyborazego w Bielsku-Białej
o liczbie mieszkańców w gminie Bestwina wg. stanu na 31.12.2011r.

*****

KOMUNIKAT
w sprawie zawiadomienia Komisarza Wyborazego w Bielsku-Białej
o utworzeniu komitetu wyborczego w celu zgłoszenia kandydata na wójta

*****

KOMUNIKAT
w sprawie terminu zgłaszania kandydatów do składu Gminnej Komisji Wyborczej w Bestwinie

*****

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 19 marca 2012r.

*****

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 19 marca 2012 r.
w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Bestwina w województwie śląskim