2016 - Wybory uzupełniające do Rady Gminy Bestwina

ZARZĄDZENIE NR 263/16
WOJEWODY ŚLĄSKIEGO
z dnia 27 lipca 2016 r.
w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających
do Rady Gminy Bestwina w okręgu wyborczym nr 6

:: 2016-10-17