2014

:: 2014-11-18

 

 

:: 2014-11-14

:: 2014-10-27

  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Bielskiego oraz Sejmiku Województwa Śląskiego znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod aresem : www.pkw.gov.pl 
     

:: 2014-10-24

:: 2014-10-23

:: 2014-10-18

:: 2014-10-17

:: 2014-10-08

:: 2014-09-23

:: 2014-09-22

:: 2014-09-08

  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach niebędących miastami na prawach powiatu, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. wraz załącznikami do pobrania znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod aresem : www.pkw.gov.pl  
     
  • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 30 czerwca 2014 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na wójta, burmistrza, prezydenta miasta w wyborach, które będą zarządzone na dzień 16 listopada 2014 r. wraz załącznikami do pobrania znajduje się na stronie internetowej Państwowej Komisji Wyborczej pod aresem : www.pkw.gov.pl  

:: 2014-09-05