strona główna
  • bip

WYBORY DO SEJMU I SENATU RP - 2011

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ - 9.10.2011r. 

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej

KALENDARZ WYBORCZY DLA WYBORÓW DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ I DO SENATU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ W DNIU 9 PAŹDZIERNIKA 2011 R.

OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 8 sierpnia 2011 r.

***

Wyniki wyborów na terenie gminy Bestwina

***

Obwieszczenie OKW w Bielsku-Białej o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów

***

Obwieszczenie OKW w Bielsku-Białej o zarejestrowanych kandydatach na senatora

***

Informacja Wójta o sporządzeniu spisu wyborcow

***

Zarządzenie nr 52/2011 Wójta Gminy Bestwina z dnia 19 września 2011r.
w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 09 października 2011r

 

***

Obwieszczenie Wójta Gminy Bestwina
z dnia 5 września 2011 r.
w sprawie informacji o numerach oraz granicach stałych obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych, lokalu obwodowej komisji wyborczej dostosowanego do potrzeb wyborców niepełnosprawnych, siedzibie obwodowej komisji wyborczej właściwej dla głosowania korespondencyjnego, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 9 października 2011 r.

***

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI
z dnia 28 lipca 2011 r.
w sprawie sporządzenia aktu pełnomocnictwa do głosowania w wyborach: do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej, do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

***

Zarządzenie nr 46/2011 Wójta Gminy Bestwina z dnia 24 sierpnia 2011r.
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urządowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP w dniu 9 października 2011r.

 

***

KOMUNIKAT OKRĘGOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W BIELSKU-BIAŁEJ z dnia 22 sierpnia 2011 r. w sprawie składu, siedziby, terytorialnego zasięgu działania i pełnionych dyżurów przez Komisję w związku z wyborami do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonymi na dzień 9 października 2011 r.

***

 

DOKUMENTY DO POBRANIA: