UCHWAŁA NR XXXIII/258/2017 RADY GMINY BESTWINA w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/252/2017 z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bestwina