strona główna
  • bip

Składy Komisji Rady Gminy - Poprzednie kadencje

Skład Komisji Rady Gminy w latach: 2014-2018

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1.)    Maria Maroszek - Przewodnicząca
2.)    Stanisław Nycz - Członek
3.)    Barbara Pacholska - Członek
4.)    Marek Szymański - Członek
5.)    Radosław Mróz - Członek
6.)    Magdalena Wodniak-Foksińska - Członek

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1.)    Magdalena Wodniak-Foksińska - Przewodnicząca
2.)    Stanisław Nycz - Członek
3.)    Grzegorz Owczarz - Członek
4.)    Jerzy Stanclik - Członek
5.)    Radosław Mróz - Członek
6.)    Mariusz Solich - Członek
7.)    Krzysztof Wróbel - Członek

KOMISJA REWIZYJNA
1.)    Łukasz Furczyk - Przewodniczący
2.)    Jerzy Borutka - Z-ca Przewodniczącego
3.)    Łukasz Greń - Członek
4.)    Grzegorz Kołodziejczyk - Członek
5.)    Maria Maroszek - Członek
6.)    Barbara Pacholska - Członek
7.)    Roman Pacyga - Członek

KOMISJA ROZWOJU GMINY, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
1.)    Grzegorz Owczarz - Przewodniczący
2.)    Jerzy Borutka - Członek
3.)    Łukasz Furczyk - Członek
4.)    Łukasz Greń - Członek
5.)    Grzegorz Kołodziejczyk - Członek
6.)    Roman Pacyga - Członek
7.)    Mariusz Solich - Członek
8.)    Jerzy Stanclik - Członek
9.)    Marek Szymański - Członek
10.)    Krzysztof Wróbel - Członek


Skład Komisji Rady Gminy w latach: 2010-2014

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1.)    Maria Maroszek - Przewodnicząca
2.)    Wioleta Kałuska (Gandor) - Członek
3.)    Grzegorz Gawęda - Członek
4.)    Jerzy Borutka - Członek
5.)    Jan Stanclik - Członek
6.)    Stanisław Nycz - Członek
7.)    Jerzy Zużałek - Członek


KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1.)    Benedykt Kohut - Przewodniczący
2.)    Andrzej Wojtyła - Członek
3.)    Edward Jonkisz - Członek
4.)    Jerzy Stanclik - Członek
5.)    Stanisław Nycz - Członek
6.)    Anatol Faruga - Członek
7.)    Wioleta Kałuska (Gandor) - Członek


KOMISJA REWIZYJNA
1.)    Łukasz Furczyk - Przewodniczący
2.)    Benedykt Kohut - Członek
3.)    Maria Maroszek - Członek
4.)    Jerzy Borutka - Członek
5.)    Grzegorz Kołodziejczyk - Członek


KOMISJA ROZWOJU GMINY, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
1.)    Jerzy Stanclik - Przewodniczący
2.)    Łukasz Furczyk - Członek
3.)    Grzegorz Kołodziejczyk - Członek
4.)    Anatol Faruga - Członek
5.)    Edward Jonkisz - Członek
6.)    Grzegorz Gawęda - Członek
7.)    Mateusz Grygierzec - Członek
8.)    Andrzej Wojtyła - Członek
9.)    Jan Stanclik - Członek


Skład Komisji Rady Gminy w latach: 2006-2010

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1.)    Grygierzec Antoni - Przewodniczący
2.)    Borutka Jerzy - Członek
3.)    Kijas Jerzy - Członek
4.)    Kubik Danuta - Członek
5.)    Nycz Stanisław - Członek
6.)    Zużałek Jerzy - Członek

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1.)    Kohut Benedykt - Przewodniczący
2.)    Jonkisz Edward - Członek
3.)    Kubik Danuta - Członek
4.)    Mieszczak Ludwik - Członek
5.)    Nycz Stanisław - Członek
6.)    Stanclik Jerzy - Członek
7.)    Szypuła Wiesław - Członek
8.)    Wojtyła Andrzej - Członek
9.)    Wróbel Jan - Członek

KOMISJA REWIZYJNA
1.)    Kijas Jerzy - Przewodniczący
2.)    Furczyk Łukasz - Członek
3.)    Kohut Benedykt - Członek
4.)    Łuszczak Jacek - Członek
5.)    Mieszczak Ludwik - Członek

KOMISJA ROZWOJU GMINY, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
1.)    Wojtyła Andrzej - Przewodniczący
2.)    Borutka Jerzy - Członek
3.)    Furczyk Łukasz - Członek
4.)    Grygierzec Antoni - Członek
5.)    Jonkisz Edward - Członek
6.)    Łuszczak Jacek - Członek
7.)    Stanclik Jerzy - Członek
8.)    Szypuła Wiesław - Członek
9.)    Wróbel Jan - Członek


Skład Komisji Rady Gminy w latach: 2002-2006

KOMISJA BUDŻETU I FINANSÓW
1.)    Szypuła Wiesław - Przewodniczący
2.)    Grygierzec Antoni - Członek
3.)    Wróbel Czesław - Członek
4.)    Grzywa Lucjan - Członek
5.)    Kudła Jerzy - Członek
6.)    Zużałek Jerzy - Członek

KOMISJA EDUKACJI, KULTURY, ZDROWIA I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO
1.)    Kohut Benedykt - Przewodniczący
2.)    Grygier Krystyna - Członek
3.)    Jonkisz Edward - Członek
4.)    Szypuła Wiesław - Członek
5.)    Maroszek Maria - Członek
6.)    Kubik Danuta - Członek

KOMISJA REWIZYJNA
1.)    Grygier Krystyna - Członek
2.)    Kudła Jerzy - Przewodniczący
3.)    Mieszczak Ludwik - Członek
4.)    Kohut Benedykt - Członek
5.)    Wójcik Marek - Członek

KOMISJA ROZWOJU GMINY, OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA
1.)    Wróbel Tadeusz - Przewodniczący
2.)    Maroszek Maria - Członek
3.)    Mieszczak Ludwik - Członek
4.)    Wójcik Marek - Członek
5.)    Kubik Danuta - Członek
6.)    Grygierzec Antoni - Członek
7.)    Jonkisz Edward - Członek
8.)    Jędrzejko Edward - Członek