strona główna
  • bip

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały Rady Gminy Bestwina w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego na nieruchomości albo od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjnowypoczynkowe oraz opłaty podwyższonej