strona główna
  • bip

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021-2027

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021-2027

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021-2027, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z Zarządzeniem nr 25/2021 Wójta Gminy Bestwina z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021-2027, w terminie od dnia 26.03.2021 r. do dnia 30.04.2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne przedmiotowego dokumentu.

Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu zgłaszania opinii do projektu Strategii Rozwoju Gminy Bestwina na lata 2021-2027”. Formularz może być wysłany pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina (decyduje data stempla pocztowego); składany w formie papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Bestwina lub w wersji elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej fundusze@bestwina.pl lub na Elektroniczną Skrzynkę Podawczą Urzędu Gminy w Bestwinie.

Poniżej można pobrać projekt dokumentu oraz formularz zgłaszania opinii w wersji elektronicznej (pdf/doc). Formularz jak i projekt dokumentu do wglądu dostępny jest również w Referacie Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Bestwina, po wcześniejszym telefonicznym (tel. 32 215 77 07) umówieniu terminu.