strona główna
  • bip

Konsultacje społeczne projektu Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024

Konsultacje społeczne projektu
Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina
na lata 2021-2024

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024, zwracam się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu.

Mając na uwadze powyższe, zgodnie z Zarządzeniem nr 10/2021 Wójta Gminy Bestwina z dnia 27.01.2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024, w terminie od dnia 28.01.2021 r. do dnia 11.02.2021 r. przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne przedmiotowego dokumentu.

Konsultacje będą prowadzone w formie pisemnej poprzez przyjmowanie opinii i wniosków na „Formularzu zgłaszania opinii do projektu Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024”. Formularz może być wysłany pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, 43-512 Bestwina (decyduje data stempla pocztowego); składany w formie papierowej na dzienniku podawczym Urzędu Gminy Bestwina lub w wersji elektronicznej przesłanej na adres poczty elektronicznej fundusze@bestwina.pl.

Poniżej można pobrać projekt Programu Ograniczenia Emisji w Gminie Bestwina na lata 2021-2024 oraz Formularz uwag w wersji elektronicznej (pdf/doc). Formularz uwag jak i projekt dokumentu do wglądu dostępny jest również w Referacie Zamówień Publicznych i Funduszy Europejskich Urzędu Gminy Bestwina, po wcześniejszym telefonicznym (tel. 32 215 77 07) umówieniu terminu.