Konsultacje społeczne projektu uchwały Rady Gminy Bestwina w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.