Konsultacje społeczne - odpady komunalne

Konsultacje z mieszkańcami Gminy Bestwina dotyczące projektów uchwał Rady Gminy Bestwina w sprawie

1. projektu uchwały Rady Gminy Bestwina o zmianie załącznika nr 1 do uchwały w sprawie  wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia warunków i trybu składania  deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,

2. projektu uchwały Rady Gminy Bestwina w sprawie  ustalenia metody i stawki  opłaty za gospodarowanie  odpadami komunalnymi  oraz stawek  opłaty za pojemnik  o określonej  pojemności,

Termin konsultacji rozpoczyna się w dniu 30 stycznia 2018r. i kończy się w dniu 13 lutego 2018r.

Protokoły z przeprowadzonych konsultacji: