Konsultacje społeczne - miejsca sprzedaży i miejsca podawania napojów alkoholowych

Konsultacje społeczne w przedmiocie projektu uchwał Rady Gminy Bestwina w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie gminy Bestwina miejsc sprzedaży i miejsc podawania napojów alkoholowych