strona główna
  • bip

Wykaz Organizacji Pozarządowych działających na terenie Gminy Bestwina

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAJĄCYCH NA TERENIE GMINY BESTWINA

Poniżej zamieszczamy spis organizacji pozarządowych posiadających siedzibę lub obejmujących swoim zakresem działania obszar naszej gminy. W związku jednak z tym, że Urząd nie prowadzi rejestru ani ewidencji tych podmiotów, wykaz ten może być niezupełny lub nieaktualny.
Tym samym zwracamy się do wszystkich organizacji oraz ich władz o poinformowanie naszego Urzędu o wszelkich nieścisłościach lub nowych faktach i okolicznościach.

KLUBY SPORTOWE
Klub Sportowy Gminy Bestwina
43-512 Bestwina
ul. Krakowska 123
Tel. 668339927, 512196867
E-mail: ksgbestwina@gmail.com
Ludowy Klub Sportowy
43-512 Bestwina
ul. Podzamcze 18
Tel. (32) 215 71 32
"Klub Sportowy BESTWINKA"
43-512 Bestwinka 
ul. Sportowa 
Tel. (32) 214 02 67
Ludowy Klub Sportowy 
"PRZEŁOM - KANIÓW" 
43-512 Kaniów 
ul. Batalionów Chłopskich 23
Tel. (32) 215 73 11
UCZNIOWSKIE KLUBY SPORTOWE
Uczniowski Klub Sportowy "SET" 
Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki 
43-512 Kaniów 
ul. Batalionów Chłopskich 15
Tel. (32) 215 73 23
Uczniowski Klub Sportowy 
      "THE - BEST"
43-512 Bestwinka 
ul. Dworkowa 3 
Tel. (32) 215 71 86 w.23
Uczniowski Klub Sportowy 
   "WOJOWNIK" 
Zespół Szkolno - Przedszkolny 
43-512 Bestwina 
ul. Szkolna 11 
Tel. (32) 215 71 21
Parafialny Klub Sportowy 
    " CANIOVIA"
43-512 Kaniów 
ul. Kóski 2
Tel. (32)  215 73 70
STOWARZYSZENIE "RAZEM"

Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym "RAZEM"
Plac Opatrzności Bożej 20
43-300 Bielsko-Biała
Telefon: (033) 822 73 29
Fax: (033) 497 99 80
E-mail: razem.stow@op.pl 
www.stowarzyszenierazem.org 

Stowarzyszenie "Z SERCEM NA DŁONI"

Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom,
Młodzieży i Rodzinom 
"Z SERCEM NA DŁONI"
43-512 Kaniów
ul. Batalionów Chłopskich 48

www.zsercemnadloni.com.pl

STOWARZYSZENIA KULTURALNE

Towarzystwo Miłośników Ziemi Bestwińskiej
43-512 Bestwina
ul. Kościelna 57

PSZCZELARZE

Związek Pszczelarzy Podbeskidzia "Bartnik" 
Bielsko-Biała  ul. Komorowicka 12

Gminne Koło Pszczelarzy
w Bestwinie 
43-512 Bestwina

ŁOWIECTWO

Polski Związek Łowiecki
Bielsko- Biała

KOŁO ŁOWIECKIE 
   "BAŻANT" 
43-512 Bestwina
ul. Bialska 5
Tel. (32) 215 75 16

EMERYCI I RENCIŚCI

Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
KOŁO Nr 12
w Janowicach