strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiących własność Gminy Bestwina

2019-11-15

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od 15 listopada 2019r.  do 6 grudnia 2019r.

wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiących własność Gminy Bestwina:

- działka nr 20/18 (część)  o pow. 0,0140 ha, położona w Bestwinie;
- działka nr 20/10 (część)  o pow. 0,0120 ha, położona w Bestwinie;
- działka nr 678/25 (część) o pow. 0,0005 ha, położona w Bestwince;
- działka nr 802/7 (część)   o pow. 0,0064 ha, położona w Janowicach;
- działka nr 311 o pow. 1,1243 ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 317 o pow. 0,8664 ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 656/3 (część)  o pow. 0,0065 ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 17/1 o pow. 3,1057  ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 378/33 (część)   o pow. 0,0043 ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 57/1 o pow. 0,4540 ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 383/2 o pow. 0,0647 ha, położna w Kaniowie;
- działka nr 18 o pow. 0,4040 ha, położna w Kaniowie;
- działka nr 140/5 o pow. 0,3668 ha, położna w Kaniowie;
- działka nr 316 o pow. 0,0547  ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 715/9  o pow. 1,1790  ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 685/150  (część)  o pow. 0,0014  ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 438 o pow. 0,1182  ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 439 o pow. 0,0243  ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 440/1 o pow. 0,6330  ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 56/3 (część)  o pow. 2,8038 ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 1256/6 (część) o pow. 0,1070 ha, położona w Bestwinie;
- działka nr 42/9 (część) o pow. 0,0004 ha, położona w Bestwina;
- działka nr 383/22 (część) o pow. 0,0008 ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 318/5 o pow. 1,4429 ha, położona w Kaniowie;
- działka nr 521/21 (część) o pow. 0,0025 ha, położona w Janowicach;
- działka nr 417/1 o pow. 1,5673  ha, położona w Kaniowie.