strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia

2022-11-24

WÓJT  GMINY  BESTWINA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111 oraz na stronach internetowych w/w Urzędu, na okres 21dni tj.

od 24 listopada 2022r.  do 15 grudnia 2022r.

wykazów nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, stanowiących własność Gminy Bestwina, oznaczonych jako:

- działka nr 20/18 (część)  o pow. 0,0140 ha, obręb Bestwina, KA1P/00052553/7;
- działka nr 20/10 (część)  o pow. 0,0120 ha, obręb Bestwina, KA1P/00052553/7;
- działka nr 678/25 (część) o pow. 0,0005 ha, obręb Bestwinka Bestwińska, KA1P/00050919/7;
- działka nr 802/7 (część)   o pow. 0,0064 ha, obręb Janowice, KA1P/00071244/7;
- działka nr 311 o pow. 1,1243 ha, obręb Kaniów, KA1P/00052400/0;
- działka nr 317 o pow. 0,8664 ha, obręb Kaniów, KA1P/00052400/0;
- działka nr 656/3 (część)  o pow. 0,0065 ha, obręb Kaniów, KA1P/00072088/2;
- działka nr 17/1 (część) o pow. 2,5600 ha, obręb Kaniów, KA1P/00055513/6;
- działka nr 378/33 (część) o pow. 0,0043 ha, obręb Kaniów, KA1P/00057705/3;
- działka nr 57/1 (część) o pow. 0,0600 ha, obręb Kaniów, KA1P/00055513/6;
- działka nr 383/2 o pow. 0,0647 ha, obręb Kaniów, KA1P/00055513/6;
- działka nr 18 o pow. 0,4040 ha, obręb Kaniów, KA1P/00055513/6;
- działka nr 316 o pow. 0,0547  ha, obręb Kaniów, KA1P/00052400/0;
- działka nr 685/150  (część)  o pow. 0,0005  ha, obręb Kaniów, KA1P/00056337/5;
- działka nr 438 o pow. 0,1182  ha, obręb Kaniów, KA1P/00052400/0;
- działka nr 439 o pow. 0,0243  ha, obręb Kaniów, KA1P/00052400/0;
- działka nr 440/1 o pow. 0,6330  ha, obręb Kaniów, KA1P/00052400/0;
- działka nr 56/16 (część)  o pow. 0,0301 ha, obręb Kaniów, KA1P/00076487/7;
- działka nr 56/17 o pow. 0,0839 ha, obręb Kaniów, KA1P/00076487/7
- działka nr 56/18 (część) o pow. 0,2600 ha, obręb Kaniów, KA1P/00076487/7
- działka nr 1256/6 (część) o pow. 0,1070 ha, obręb Bestwina, KA1P/00052553/7;
- działka nr 42/9 (część) o pow. 0,0004 ha, obręb Bestwina, KA1P/00052553/7;
- działka nr 383/22 (część) o pow. 0,0008 ha, obręb Kaniów, KA1P/00055513/6;
- działka nr 318/5  o pow. 1,4429 ha, obręb Kaniów, KA1P/00070074/7;
- działka nr 521/21 (część) o pow. 0,0025 ha, obręb Janowice, KA1P/00051183/5;
- działka nr 807/93 (część) o pow. 0,0007 ha, obręb Kaniów, KA1P/00055513/6.