strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - 06-04-2018r.

2018-04-06

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami  (j.t. Dz.U. z 2018r. poz. 121) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od 6 kwietnia 2018r.  do 27 kwietnia 2018r.

wykazu niżej wymienionej nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży.

Nieruchomość położona w Kaniowie przy ul. Ludowej, stanowiąca własność Gminy Bestwina, objęta księgą wieczystą nr KA1P/00052403/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, oznaczona w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 801/19 o pow. 0,3002 ha;
- nr 801/20 o pow. 0,3003 ha;
- nr 801/21 o pow. 0,3002 ha;
- nr 801/22 o pow. 0,3018 ha;
- nr 801/23 o pow. 0,1142 ha;
- nr 801/24 o pow. 0,3000 ha;
- nr 801/25 o pow. 0,2995 ha;
- nr 801/26 o pow. 0,3000 ha;
- nr 801/27 o pow. 0,3096 ha.

Zarządzenie nr 35/2018 Wójta Gminy Bestwina