strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia

2022-12-08

WÓJT  GMINY  BESTWINA

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111 oraz na stronach internetowych w/w Urzędu, na okres 21dni tj.

od 8 grudnia 2022r.  do 29 grudnia 2022r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia, stanowiącej własność Gminy Bestwina, oznaczonych jako: działka nr 56/18 (część) o pow. 1,5000 ha, obręb Kaniów, zapisana w księdze wieczystej nr KA1P/00076487/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.