strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Bestwina ul. Podzamcze

2022-04-13

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2022r. poz. 559 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 oraz  na stronach internetowych www.bestwina.pl i www.bip.bestwina.pl na okres:

od 14 kwietnia 2022r.  do 5 maja 2022r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia stanowiącej część działki o pow. 80m2 położonej w Bestwinie przy ul. Podzamcze,  oznaczonej nr 2281, obręb Bestwina, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00052553/7, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.