strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia - Bestwina ul. Krakowska

2022-03-03

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 oraz  na stronach internetowych www.bestwina.pl i www.bip.bestwina.pl na okres:

od 4 marca 2022r.  do 25 marca 2022r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do użyczenia stanowiącej część działki o pow. 2m2 położonej w Bestwinie przy ul. Krakowskiej,  oznaczonej nr 38/1, obręb Bestwina, zapisanej w księdze wieczystej nr KA1P/00052553/7 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.