strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Janowicach przy ul. Miodowej

2019-09-20

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz. U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od  20 września 2019r.  do 11 października 2019r.

wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej w Janowicach przy ul. Miodowej, stanowiącej własność Gminy Bestwina, objętej księgą wieczystą nr KA1P/00065348/1 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Pszczynie, oznaczoną w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 228/4 o powierzchni 0,0939 ha;
- nr 228/5 o powierzchni 0,0898 ha.