strona główna
  • bip

wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie - 20190301

2019-03-01

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od 1 marca 2019r.  do 22 marca 2019r.

wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania w użyczenie tj.: lokalu użytkowego o powierzchni 104,04 m 2 położonego w budynku nr 50 przy ul. Batalionów Chłopskich w Kaniowie na działce o numerze ewidencyjnym 383/14, stanowiącego własność Gminy Bestwina.