strona główna
  • bip

Wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę - 20191213

2019-12-13

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2018r. poz. 2204 ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od 13 grudnia 2019r.  do 3 stycznia 2020r.

wykaz nieruchomości gruntowej przeznaczonej do oddania w dzierżawę w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, stanowiącej własność Gminy Bestwina, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki:

- nr 2686/1 o pow. 5,2845  ha, położona w Kaniowie;
- nr 2686/2 o pow. 3,7404  ha, położona w Kaniowie.