strona główna
  • bip

Wykaz na zbycie budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w Kaniowie - 20200814

2020-08-14

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 65) podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina, ul. Krakowska 111, na okres 21dni tj.

od 14 sierpnia 2020r.  do 4 września 2020r.

wykaz na zbycie budynku mieszkalnego jednolokalowego położonego w Kaniowie przy  ul. Stefana Kóski 33 wraz ze zbyciem gruntu działki o  nr ewidencyjnym 2708 o powierzchni  0,1258 ha, zapisanego w księdze wieczystej nr KA1P/00069227/5 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.