strona główna
  • bip

III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - Janowice

2022-08-25

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Bestwina Nr XXXV/270/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 oraz  na stronach internetowych www.bestwina.pl i www.bip.bestwina.pl na okres:

od 25 sierpnia 2022r.  do 27 września 2022r.

ogłoszenia o III przetargu ustnym nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości oznaczonej jako działka nr  228/4 o pow. 0,0939 ha, obręb Janowice, zapisana w księdze wieczystej nr KA1P/00065348/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.