strona główna
  • bip

I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości gruntowych, położonych w Janowicach przy ulicy Miodowej

2022-03-24

W Ó J T   G M I N Y  B E S T W I N A

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021r. poz. 1899 ze zm.) oraz w oparciu o Uchwałę Rady Gminy Bestwina Nr XXXV/270/2013 z dnia 5 grudnia 2013r. podaje się do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy Bestwina ul. Krakowska 111 oraz  na stronach internetowych www.bestwina.pl i www.bip.bestwina.pl na okres:

od 25 marca 2022r. do 16 maja 2022r.

ogłoszenia o I przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż następujących nieruchomości oznaczonych jako:

- działka nr  228/4 o pow. 0,0939 ha, obręb Janowice, zapisana w księdze wieczystej nr KA1P/00065348/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie,

- działka nr  228/5 o pow. 0,0898 ha, obręb Janowice, zapisana w księdze wieczystej nr KA1P/00065348/1, prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Pszczynie.