strona główna
 • bip

Kontrola Zarządcza

Kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy w Bestwinie

Kontrola zarządcza to ogół działań Wójta, kierowników komórek organizacyjnych i pracowników Urzędu  oraz kierowników jednostek organizacyjnych gminy i ich pracowników, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. Celem systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Bestwinie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy jest zapewnienie:

 1. zgodności działalności z obowiązującymi przepisami prawa oraz procedurami wewnętrznymi,
 2. skuteczności i efektywności działania,
 3. wiarygodności sprawozdań, w tym sprawozdań finansowych,
 4. ochrony wszystkich rodzajów zasobów,
 5. przestrzegania i promowania wartości etycznych i zasad etycznego postępowania,
 6. efektywności i skuteczności przepływu informacji,
 7. monitoringu działań,
 8. zarządzania ryzykiem.

Kontrola zarządcza w Urzędzie Gminy w Bestwinie oraz w jednostkach organizacyjnych gminy miejskiej  składa się z sześciu wzajemnie powiązanych elementów:

 1. środowiska wewnętrznego,
 2. wyznaczonych celów i zadań,
 3. zarządzania ryzykiem,
 4. mechanizmów kontroli,
 5. informacji i komunikacji,
 6. monitorowania i oceny.

 Uregulowania prawne normujące kontrolę zarządczą:

 1. Ustawa z dnia 27 sierpnia2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 869 z poźn. zm.);
 2. Komunikat Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych