strona główna
  • bip

Audyt Wewnętrzny

Audyt Wewnętrzny

Celem prowadzenia audytu wewnętrznego jest usprawnienie funkcjonowania Urzędu Gminy w Bestwinie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych. Audyt wewnętrzny jest działalnością niezależną i obiektywną, której zamysłem jest wspieranie Wójta oraz kierowników jednostek organizacyjnych w realizacji celów i zadań poprzez systematyczną ocenę kontroli zarządczej oraz czynności doradcze.

Uregulowania prawne normujące pracę audytu wewnętrznego w Urzędzie Gminy w Bestwinie:

Uregulowania wewnętrzne normujące prace audytu w Urzędzie Gminy w Bestwinie:

 

Audyt wewnętrzny w Urzędzie Gminy Bestwina  oraz gminnych jednostkach organizacyjnych przeprowadza się na podstawie rocznego planu audytu wewnętrznego, jednak w uzasadnionych przypadkach audyt może być przeprowadzony poza planem. Do końca roku kalendarzowego audytor wewnętrzny, w porozumieniu w Wójtem przygotowuje, na podstawie analizy ryzyka plan audytu na następny rok. Natomiast do końca stycznia każdego roku audytor wewnętrzny sporządza sprawozdanie z wykonania planu audytu za rok poprzedni.