strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 11-03-2019


Zapytanie ofertowe na usługę organizacji wycieczek edukacyjnych (tryb rozeznania rynku)

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi organizacji i przeprowadzenia wyjazdów edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu Gminy Bestwina w ramach projektu pn. „Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina” realizowanego w ramach RPO Województwa Śląskiego współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w następującym zakresie:

 

1. Wyjazd edukacyjny: Zabytkowa Kopalnia Guido w Zabrzu - 3 wycieczki
- Wycieczka nr 1 dla Szkoły Podstawowej w Bestwince (20 uczestników + 2 opiekunów)
- Wycieczka nr 2 dla Szkoły Podstawowej w Janowicach (20 uczestników + 2 opiekunów)
- Wycieczka nr 3 dla Szkoły Podstawowej w Kaniowie (20 uczestników + 2 opiekunów)

 

2. Wyjazd edukacyjny: Wielki Świat Techniki w Ostravie - 3 wycieczki
- Wycieczka nr 1 dla Szkoły Podstawowej w Bestwince (69 uczniów + 6 opiekunów)
- Wycieczka nr 2 dla Szkoły Podstawowej w Janowicach (56 uczniów + 4 opiekunów)
- Wycieczka nr 3 dla Szkoły Podstawowej w Kaniowie (75 uczniów + 6 opiekunów)

 

Wymagania szczegółowe dla wszystkich wyjazdów edukacyjnych objętych zamówieniem:

1. Transport: komfortowe autokary zapewniające wymaganą, minimalną ilość miejsc siedzących dla wszystkich uczestników wyjazdu edukacyjnego, wyposażone w klimatyzację. Uczniów należy odebrać ze szkół i odwieźć pod szkoły. Autokary cały czas do dyspozycji grupy.
2. Wyżywienie:  obiad składający się z zupy oraz drugiego dania  i napoju/kompotu.
3. Ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdów ubezpieczeniem NNW na sumę ubezpieczenia 10.000 PLN/os. 
4. Opieka pilota w trakcie wyjazdu. 
5. Rezerwacja i kupno biletów wejściowych.
6. Wszelkie opłaty drogowe.
7. Wszelkie opłaty parkingowe.

 

Pozostałe warunki udzielenia zamówienia zawarto w zapytaniu ofertowym.

Termin składania ofert:

18-03-2019 10:00

Miejsce składania ofert:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

18-03-2019 10:15

Miejsce otwarcia:

Siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 20.06.2019 r.

Wadium:

--- zł

Dodatkowe uwagi:

Formularz ofertowy


Wzór umowy


Zapytanie ofertowe


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę:

AGA KOMPOZYTY Sp. z o.o. Sp. K.
Pisarzowice 1
43-332 Pisarzowice