strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 22-02-2018


Zapytanie ofertowe na: Dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego w projekcie: Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Dostawa sprzętu komputerowego i multimedialnego w ramach projektu pn. „Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WSL 2014-2020, w podziale na  dwie części.

Termin składania ofert:

05-03-2018 10:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

05-03-2018 10:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

30 dni od momentu podpisania umowy (dla każdej z części zamówienia).

Wadium:

Dodatkowe uwagi:

Treść zapytania


Załącznik nr 1 - Formularz oferty


Załącznik 2a - Opis przedmiotu zamówienia


Załącznik 2b - Opis przedmiotu zamówienia


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrane zostały następujące firmy.

 

Część 1 - sprzęt komputerowy:
F.H.U. Diament Dorota Bukalska
ul. Traugutta 2/4
42-200 Częstochowa

 

Część 2 - sprzęt multimedialny:
KSERKOM 2 S.C. Barbara Weberbauer, Tomasz Zmarzły
ul. Romanowicza 32
33-100 Tarnów