strona główna
  • bip

Zamówienie publiczne

Dane przetargu:

Data: 30-01-2018


Zapytanie ofertowe na usługi szkoleniowe w projekcie : „Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina” (tryb rozeznania rynku)

Zamawiający:

Gmina Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

Przedmiot zamówienia:

Zamówienie publiczne na prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, w ramach projektu pod nazwą: Umiem więcej i mogę więcej. Podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w Gminie Bestwina, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – z podziałem na 3 zadania częściowe.

Termin składania ofert:

07-02-2018 10:00

Miejsce składania ofert:

siedziba zamawiającego - pok. nr 2 (sekretariat)

Termin otwarcia:

07-02-2018 10:15

Miejsce otwarcia:

siedziba zamawiającego - pok. nr 7

Termin realizacji:

do 30.11.2018 r.

Wadium:

nie dotyczy zł

Dodatkowe uwagi:

Treść zapytania


Załącznik nr1 - formularz oferty


Załącznik nr2 - wykaz kadr


Załącznik nr3 - wzór umowy


Rozstrzygnięcie przetargu


W wyniku przeprowadzonego postępowania wybrano firmę:
Regionalny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli „WOM” w Bielsku-Białej
ul. Legionów 25
43-300 Bielsko-Biała