Sołtysi

Sołectwo Bestwina

  •  Maria Maroszek - tel. 662239786

Sołectwo Bestwinka

  • Teresa Paruch-Ryś

Sołectwo Janowice

  • Stanislaw Nycz

Sołectwo Kaniów

  • Marek Pękala - tel. 032 215 79 11