Obwieszczenia i ogłoszenia
Aktualne
 • 2018-11-12

  Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych w związku z planowaną inwestycją pn.: "Budowa drogi ekspresowej S1"

 • 2018-10-18

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracynjego o wydanie pozwoleń wodnoprawnych - BUDTOR BESTWINA

 • 2018-10-09

  Obwieszczenie Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach z dnia 1 października 2018 r.

Archiwum
 • 2018-07-27

  Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego - Bielski Park Technologiczny Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji Sp. z o.o.

 • 2018-07-20

  OBWIESZCZENIE
  o wydaniu pozwolenia wodnoprawnego dla Gminy Bestwina

 • 2018-07-17

  Obwieszczenie Marszałka Województwa Śląskiego
  w sprawie zawiadomienia o zakończeniu postępowania wyjaśniającego i dowodowego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych w celu ustalenia warunków geologiczno-inżynierskich i hydrogeologicznych
  dla zadania pod nazwą "Budowa Drogi Ekspresowej S-1 od wfęzła Kosztowy II w Mysłowicach do wfęzła Suchy Potok w Bielsku-Białej" w granicach województwa śląskiego.

 • 2018-07-04

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - ALBIS Biuro Budowlane

 • 2018-06-20

  OBWIESZCZENIE

  w sprawie zatwierdzenia Projektu robót geologicznych

 • 2018-06-18

  OBWIESZCZENIE


  Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Katowicach

 • 2018-05-25

  OBWIESZCZENIE

  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina – etap I

 • 2018-05-17

  Obwieszczenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju - 17.05.2018r.

 • 2018-05-07

  Obwieszczenie Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miasta Bielska-Białej

 • 2018-04-20

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - Wójt Gminy Bestwina

 • 2018-04-10

  ZAWIADOMIENIA
  o wszczęciu postępowanń administracyjnych - Wójt Gminy Bestwina

 • 2018-04-09

  Obwieszczenie Wojewody Śląskiego nr IFXV.7840.1.1.2018 z dnia 23.03.2018r.

  w sprawie decyzji zatwierdzającej projekt budowlany oraz wydanym powoleniu na budowę dla przedsięwzięcia pn. "Budowa kanału Macocha"

 • 2018-04-04

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - PPUH "PROMET"

 • 2018-03-27

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - KOMBEST Sp. z o.o.

 • 2018-03-27

  ZAWIADOMIENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego - Tauron Dystrybucja S.A.

 • 2018-03-23

  OGŁOSZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody

 • 2018-03-20

  OGŁOSZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody

 • 2018-03-14

  Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju
  dla zadania pn.: "Budowa gazociągu DN 500 MOP 8,4 MPa Skoczów - Komorowice - Oświęcim"

 • 2018-03-08

  OGŁOSZENIE
  o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wody

 • 2018-02-22

  OBWIESZCZENIE
  STAROSTY BIELSKIEGO
  nr WB.6740.3.8.2017.WN z dnia 21 lutego 2018r.

  w sprawie zawiadomienia o wniesieniu odwołania od
  ostatecznej decyzji Starosty Bielskiego z dnia 13 grudnia 2017r. nr 9/2017

 • 2016-08-12

  OBWIESZCZENIE
  o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina oraz w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina

 • 2017-12-13

  OBWIESZCZENIE
  w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Bestwina.

 • 2013-02-22

  OBWIESZCZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Bestwina.

 • 2013-02-22

  OBWIESZCZENIE
  o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bestwina w sołectwie Janowice.