Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłożzzzzzz
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2015 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłoż
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2014 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłoż
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2013 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłoż
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2012 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłoż
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2011 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłoż
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2010 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłoż
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2009 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłoż
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2008 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłoż
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2007 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłoż
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2006 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłoż
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2005 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłoż
  Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2004 roku w zakresie podatków i opłat udzielono ulg, odroczeń, umożeń lub rozłoż