Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Ogłoszenia
Oferty pracy
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Wybory
Projektowanie aktów normatywnych
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Ponowne wykorzystanie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Plan postępowań o udzielenie zamówien 2017
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Sprzedaż nieruchomości
Działalność Gospodarcza
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Obligacje Komunalne
Majątek publiczny
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Przedsiębiorstwo komunalne KOMBEST

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Główne dane o Gminie Bestwina


Strony aktualizowane przez pracowników Urzędu

Gmina Bestwina
Nazwa gminy: Bestwina
Rodzaj GW: Gmina
Kod: 43-512
Miejscowość: Bestwina
Kontakt: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

telefony kontaktowe:
+48 (032) 215 77 00
fax nr (03) 215 77 12

Konto Bankowe : 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice - Bestwina

NIP GMINA BESTWINA :
REGON GMINA BESTWINA :

652 17 08 710
276258144

NIP URZĄD GMINY BESTWINA :
REGON URZĄD GMINY BESTWINA :

652-12-84-960
000990445
Wójt Gminy Bestwina : mgr Artur Beniowski
Sekretarz Gminy : mgr Arkadiusz Maj 

Skarbnik gminy:

mgr Anita Kubik