Informacje ogólne
Podstawowe informacje
Statut Gminy Bestwina
Władze gminy
Referaty Urzędu Gminy
Telefony
Regulamin organizacyjny
Strategia rozwoju
Sposoby ustalania prawa
Rejestry i archiwa
Jednostki organizacyjne
Druki w formie elektronicznej
Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Oferty pracy
Ogłoszenia
Bezpłatna Pomoc Prawna

Organy
Wójt Gminy
Rada Gminy
Komisje
Oświadczenia majątkowe

Prawo lokalne
Uchwały Rady Gminy

Polityka wewnętrzna i zagraniczna
Projektowanie aktów normatywnych
Wybory
Zarządzanie Kryzysowe
Współdziałanie z innymi podmiotami

Dane publiczne
Kontrola zewnętrzna
Kontrola wewnętrzna
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
Petycje

Gospodarka
Zamówienia publiczne
Sprzedaż nieruchomości
Zamówienia poniżej 30.000 euro
Podatki
Informacje o udzielonych ulgach podatkowych
Działalność Gospodarcza
Majątek publiczny
Obligacje Komunalne
Budżet
Sprawozdania budżetowe
Ochrona Środowiska
Odpady Komunalne
Organizacje Pozarządowe
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego

Serwis
Wyszukiwarka
Rejestr zmian
Pozostałe informacje
Instrukcja obsługi
Redakcja
Statystyka odwiedzin

Główne dane o Gminie Bestwina


Strony aktualizowane przez pracowników Urzędu

Gmina Bestwina
Nazwa gminy: Bestwina
Rodzaj GW: Gmina
Kod: 43-512
Miejscowość: Bestwina
Kontakt: Urząd Gminy Bestwina
ul. Krakowska 111
43-512 Bestwina

telefony kontaktowe:
+48 (032) 215 77 00
fax nr (03) 215 77 12

Konto Bankowe : 78 8453 0002 0000 1717 2000 0010
Bank Spółdzielczy Czechowice-Dziedzice - Bestwina

NIP GMINA BESTWINA :
REGON GMINA BESTWINA :

652 17 08 710
276258144

NIP URZĄD GMINY BESTWINA :
REGON URZĄD GMINY BESTWINA :

652-12-84-960
000990445
Wójt Gminy Bestwina : mgr Artur Beniowski
Zastępca Wójta : mgr Marcin Kanik
Sekretarz Gminy : mgr Arkadiusz Maj 

Skarbnik gminy:

mgr Anita Kubik