strona główna
  • bip

KADENCJA 2014 - 2018

RADA GMINY BESTWINA

OSOBA PEŁNIONA FUNKCJA DOKUMENTY
Borutka Jerzy Radny

- początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018 

Furczyk Łukasz Radny - początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018 
Greń Łukasz Radny - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2015 - korekta
- za rok 2016
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018 
Kołodziejczyk Grzegorz Radny - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018 
Maroszek Maria Radna - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018 
Mróz Radosław Radny - początek kadencji 2014-2018 (Wybory uzupełniające) 
- za rok 2016 
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018 
Nycz Stanisław Wiceprzewodniczący Rady Gminy - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017
- za rok 2017 - korekta
- koniec kadencji 2014-2018 
Owczarz Grzegorz Radny - początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018 
Pacholska Barbara Radna - początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018 
Pacyga Roman Radny - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta
- za rok 2014 - korekta 2
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018 
Pasierbek Marcin Radny - początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta
- za rok 2015
- zakończenie pełnienia funkcji radnego
Solich Mariusz Radny - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018 
Stanclik Jerzy Przewodniczący Rady Gminy

- początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017
- za rok 2017 - korekta
- koniec kadencji 2014-2018 

Szymański Marek Radny - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018 
Wodniak - Foksińska Magdalena Radna - początek kadencji 2014-2018 
- początek kadencji 2014-2018 - korekta 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2015 - korekta
- za rok 2016
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018 
Wróbel Krzysztof Radny - początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2014 - korekta 
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018 

 

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

 

OSOBA PEŁNIONA FUNKCJA DOKUMENTY
Beniowski Artur Wójt Gminy Bestwina

- początek kadencji 2014-2018  
- za rok 2014  
- za rok 2015  
- za rok 2016 
- za rok 2017
- koniec kadencji 2014-2018  

Kanik Marcin Zastępca Wójta - początek kadencji 2014-2018 
- za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- 2016r. - Ustanie stosunku pracy
Maj Arkadiusz Sekretarz Gminy

- Objęcie stanowiska Sekretarza Gminy
- za rok 2015
- za rok 2016
- za rok 2017

Wojtczak Stanisław Sekretarz Gminy - za rok 2014 
- 2015r. - Ustanie stosunku pracy
Kubik Anita Skarbnik Gminy

- za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017

Boboń Grzegorz Gminny Ośrodek Kultury w Bestwinie - Dyrektor

- za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017

Borodziuk Irena Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Specjalista pracy socjalnej - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017
Bryksa Krystyna Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie - Dyrektor - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017
Kal Urszula Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach - Dyrektor - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017
Kaźmierczak Bożena SPZOZ w Bestwinie - Kierownik - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017
Krywult Jadwiga p.o. dyrektora Gminnego Zespołu Szkół i Przedszkoli - za rok 2015 
- zaprzestanie pełnienia obowiązków dyrektora GZOSIP
Lewczak Teresa Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie - Dyrektor - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017
Maj Arkadiusz Gminny Zespoł Obsługi Szkół i Przedszkoli - Dyrektor - za rok 2014 
- rozwiazanie umowy o pracę
Rak Agata Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie - Dyrektor

- za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017

Smalcerz Urszula Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych - Kierownik - za rok 2014 
Szymik Dorota Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik Referatu Świadczeń Rodzinnych - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017
Szypka Beata Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017
Tekieli-Herman Danuta Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince - Dyrektor - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017
Waliczek Wacław Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMBEST" - Prezes Zarządu - za rok 2014 
- za rok 2015 
- za rok 2016 
- za rok 2017