KADENCJA 2010 - 2014

 

RADA GMINY BESTWINA

 

OSOBA PEŁNIONA FUNKCJA DOKUMENTY
Borutka Jerzy Radny - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010  
- za rok 2011 
- za rok 2012  
- za rok 2013  
- koniec kadencji 2010-2014  
- koniec kadencji 2010-2014 - korekta 
Anatol Faruga Radny - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010  
- za rok 2011 
- korekta za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013 
- koniec kadencji 2010-2014 
Łukasz Furczyk Radny - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010  
- za rok 2011  
- za rok 2012  
- za rok 2013  
- koniec kadencji 2010-2014 
Wioleta Kałuska (Gandor) Radna - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010  
- za rok 2011  
- za rok 2012  
- za rok 2013  
- koniec kadencji 2010-2014 
Grzegorz Gawęda Radny - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010  
- za rok 2011  
- za rok 2012  
- za rok 2013  
- koniec kadencji 2010-2014 
Mateusz Grygierzec Radny - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010  
- za rok 2011  
- za rok 2012  
- za rok 2013  
- koniec kadencji 2010-2014 
Edward Jonkisz Radny - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010 
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- korekta za rok 2012 
- za rok 2013 
- korekta za rok 2013 
- koniec kadencji 2010-2014 
Benedykt Kohut Radny - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010 
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013 
- koniec kadencji 2010-2014 
Grzegorz Kołodziejczyk Radny - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010 
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013 
- koniec kadencji 2010-2014 
- koniec kadencji 2010-2014 - korekta 
Maria Maroszek Radna - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010 
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013 
- koniec kadencji 2010-2014 
Stanisław Nycz Wiceprzewodniczący Rady Gminy - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010 
- za rok 2011 
- korekta za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013 
- koniec kadencji 2010-2014 
- koniec kadencji 2010-2014 - korekta 
Jan Stanclik Radny - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010 
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013 
- koniec kadencji 2010-2014 
Jerzy Stanclik Radny - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010 
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013 
- koniec kadencji 2010-2014 
Andrzej Wojtyła Radny - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010 
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013 
- koniec kadencji 2010-2014 
Zużałek Jerzy Przewodniczący Rady Gminy - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010 
- za rok 2011  
- za rok 2012  
- za rok 2013  
- korekta za rok 2013  
- koniec kadencji 2010-2014 

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

 

OSOBA PEŁNIONA FUNKCJA DOKUMENTY
Beniowski Artur Wójt Gminy Bestwina - Przedterminowe wybory na Wójta Gminy Bestwina  
- za rok 2012  
- za rok 2013  
- koniec kadencji 2010-2014 
Wodniak Stefan Wójt Gminy Bestwina - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010 
Beniowski Artur Pełnomocnik Wójta ds. inwestycji - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010 
- za rok 2011 
Wojtczak Stanisław Zastępca Wójta / Sekretarz Gminy Bestwina - początek kadencji 2010-2014 
- za rok 2010 
- za rok 2011  
- za rok 2012  
- za rok 2013 
- korekta za rok 2013 
- koniec kadencji 2010-2014 
Kubik Anita Skarbnik Gminy Bestwina - 2013r. - Powołanie na Skarbnika
- za rok 2013
Grzywa Stanisława Skarbnik Gminy Bestwina - za rok 2010
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- 2013r. - Ustanie stosunku pracy
Boboń Grzegorz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie - Dyrektor - za rok 2010 
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013 
Borodziuk Irena Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Specjalista pracy socjalnej - za rok 2010
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013
Bryksa Krystyna Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie - Dyrektor - 2013r. - Rozpoczecie pracy na stanowisku dyrektora
- za rok 2013
Kal Urszula Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach - Dyrektor - za rok 2010 
- korekta za rok 2010 
- za rok 2011  
- za rok 2012  
- za rok 2013 
Kaźmierczak Bożena SPZOZ w Bestwinie - Kierownik - za rok 2010 
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013 
Konarska-Węgrzyn Barbara Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie - Dyrektor - za rok 2010 
- za rok 2011 
- za rok 2012 <
- 2013r. - Ustanie stosunku pracy 
Lewczak Teresa Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie - Dyrektor - za rok 2010 
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013 
Maj Arkadiusz Gminny Zespoł Obsługi Szkół i Przedszkoli - Dyrektor - za rok 2010 
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013 
Ochman-Szeliga Wiesława Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince - Dyrektor - za rok 2010
- korekta za rok 2010
- za rok 2011
Rak Agata Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie - Dyrektor - za rok 2010
- za rok 2011
- za rok 2012
- za rok 2013
Rothkegel Jolanta Gimnazjum w Bestwinie - Dyrektor - za rok 2010 
- za rok 2011 
Smalcerz Urszula Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych - Kierownik - za rok 2010
- za rok 2011
- za rok 2012
- za rok 2013
Szymik Dorota Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik referatu Świadczeń Rodzinnych - za rok 2010
- za rok 2011
- za rok 2012
- za rok 2013
Szypka Beata Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik - za rok 2010
- za rok 2011
- za rok 2012
- za rok 2013
Tekieli-Herman Danuta Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince - Dyrektor - za rok 2010
- za rok 2011
- za rok 2012
- za rok 2013
Waliczek Wacław Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMBEST" - Prezes Zarządu - za rok 2010 
- za rok 2011 
- za rok 2012 
- za rok 2013