KADENCJA 2006 - 2010

PRACOWNICY SAMORZĄDOWI

OSOBA PEŁNIONA FUNKCJA DOKUMENTY
Wodniak Stefan Wójt Gminy Bestwina - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010 
Beniowski Artur Zastępca Wójta Gminy Bestwina - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010
Wojtczak Stanisław Sekretarz Gminy Bestwina - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
Grzywa Stanisława Skarbnik Gminy Bestwina - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006
- za rok 2007
- za rok 2008
- za rok 2009
Boboń Grzegorz Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Bestwinie - Dyrektor - za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
Borodziuk Irena Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Starszy pracownik socjalny - za rok 2008
- za rok 2009
Kal Urszula Zespół Szkolno-Przedszkolny w Janowicach - Dyrektor - za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
Kaźmierczak Bożena SPZOZ w Bestwinie - Kierownik - za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
Konarska-Węgrzyn Barbara Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kaniowie - Dyrektor - za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
Krywult Agata Referat Świadczeń Rodzinnych - Kierownik - za rok 2007 
- za rok 2008 
Lewczak Teresa Gminna Biblioteka Publiczna w Bestwinie - Dyrektor - za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
Maj Arkadiusz Gminny Zespoł Obsługi Szkół i Przedszkoli - Dyrektor - za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
Ochman-Szeliga Wiesława Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwince - Dyrektor - za rok 2006
- za rok 2007
- za rok 2008
- za rok 2009
Rak Agata Zespół Szkolno-Przedszkolny w Bestwinie - Dyrektor - za rok 2006
- za rok 2007
- za rok 2008
- za rok 2009
Rothkegel Jolanta Gimnazjum w Bestwinie - Dyrektor - za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
Smalcerz Urszula Referat Spraw Obywatelskich i Obronnych - Kierownik - za rok 2006
- za rok 2007
- za rok 2008
- za rok 2009
Szymik Dorota Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik referatu Świadczeń Rodzinnych - za rok 2008
- za rok 2009
Szypka Beata Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Kierownik - za rok 2006
- za rok 2007
- za rok 2008
- za rok 2009
Tekieli-Herman Danuta Gimnazjum w Bestwince - Dyrektor - za rok 2006
- za rok 2007
- za rok 2008
- za rok 2009
Waliczek Wacław Przedsiębiorstwo Komunalne "KOMBEST" - Prezes Zarządu - za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 

 

RADA GMINY BESTWINA

 

OSOBA PEŁNIONA FUNKCJA DOKUMENTY
Borutka Jerzy Radny - początek kadencji 2006-2010  
- za rok 2006  
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010 
Furczyk Łukasz Radny - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010
Grygierzec Antoni Radny - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006
- za rok 2007
- za rok 2008
- za rok 2009
- koniec kadencji 2006-2010
Jonkisz Edward Radny - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010 
Kijas Jerzy Radny - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010 
Kohut Benedykt Radny - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010 
Kubik Danuta Radna - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010 
Łuszczak Jacek Radny - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010 
Mieszczak Ludwik Radny - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010 
Nycz Stanisław Wiceprzewodniczący Rady Gminy - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010 
Stanclik Jerzy Radny - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010 
Szypuła Wiesław Radny - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010 
Wojtyła Andrzej Radny - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010 
Wróbel Jan Radny - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010 
Zużałek Jerzy Przewodniczący Rady Gminy - początek kadencji 2006-2010 
- za rok 2006 
- za rok 2007 
- za rok 2008 
- za rok 2009 
- koniec kadencji 2006-2010