strona główna
  • bip

"Zdalna Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Operacja jest częścią projektu granowego Centrum Projektów Polska Cyfrowa pn. Zdalna Szkoła+ - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego

Opis projektu:
Przedmiotem niniejszego projektu jest zakup 27 laptopów wraz w celu wspomożenia uczniów i nauczycieli 4 Szkół Podstawowych z terenu Gminy Bestwina w procesie zdalnego nauczania.

Celem projektu jest wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach.

Projekt był realizowany w maju 2020 roku.

Wartość projektu: 55 323,00 PLN
Wartość dofinansowania: 54 999,81 PLN