strona główna
  • bip

Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020

Zadanie realizowane w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" - Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU

Grantodawca: Skarb Państwa, w imieniu którego działa Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Celem głównym zadania jest wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym przez zakup sprzętu komputerowego z niezbędnym oprogramowaniem i akcesoriami.

Projekt będzie realizowany w okresie od marca 2022 do stycznia 2023 roku.

Całkowita wartość grantu: 2 500,00 PLN