strona główna
  • bip

"Wesołe przedszkolaki w Bestwince"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020


Tytuł projektu: Wesołe przedszkolaki w Bestwince

Projekt skierowany do 53 dzieci w wieku przedszkolnym z terenu Gminy Bestwina, w tym 26 dziewczynek.

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Bestwina poprzez utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Bestwince dla 25 nowoprzyjętych dzieci, oraz zwiększenie szans edukacyjnych 28 dzieci już uczęszczających do placówki poprzez organizację specjalistycznych zajęć dodatkowych. 

Projekt był realizowany w okresie od lipca 2018 do sierpnia 2019 roku.