strona główna
  • bip

"U R Unique - Uczenie się przez całe życie."

Projekt międzynarodowy współfinansowany przez  Komisję Europejską.
Projekt realizowany jest w ramach programu Comenius - Uczenie się przez całe życie.

Beneficjentem jest Gimnazjum im. Jana Pawła II w Zespole Szkolno- Przedszkolnym 
w Bestwinie. Projekt realizowany jest we współpracy z następującymi szkołami:

1. Instituto comprensivo "a. manzoni"- Priolo Gargallo, Sicilia, WŁOCHY; 
2. Balıkesir Muharrem Hasbi Anadolu Lisesi - Balikesİr, Bati Marmara, TURCJA
3. Ylöjärven Yhtenäiskoulu - Ylöjärvi,  Länsi-Suomi, FINLANDIA
4. Bill Quay Primary School - Bill Quay- Gateshead, WIELKA BRYTANIA

Tytuł projektu: U R Unique

Opis projektu:

Celem jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej. Projekt skierowany jest do uczniów gimnazjum aby im pomóc we wzmocnieniu poczucia własnej wartości poprzez zbadanie ich codziennego życia (stylu, nawyków żywieniowych, wzajemnych relacji) oraz zrozumienie ich potencjału i problemów. Celem jest porównanie życia uczniów w różnych krajach europejskich i uświadomienie uczniom różnic i podobieństw wśród rówieśników. Projekt ma wzmocnić wiarę uczniów we własne możliwości, motywację i szacunek dla innych, ma pomóc także nauczycielom w zidentyfikowaniu problemów uczniów i ich możliwości. Ma prowadzić do zdrowego stylu życia. Z projektem wiążą się wyjazdy do krajów partnerskich. W sumie przewidziano 24 mobilności do wszystkich krajów partnerskich. Wizytę w Bestwinie zaplanowano na październik 2013 roku.

Czas realizacji projektu: dwa lata
Wartość projektu 20 000 € 
Wartość dofinansowania: 20 000 €