strona główna
  • bip

"Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Południowego

Tytuł projektu: Termomodernizacja budynku przedszkola publicznego w Bestwinie

Opis projektu:
Przedmiotem niniejszego projektu było wykonanie kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – przedszkola oraz biblioteki w Bestwinie.

W ramach inwestycji wykonano:
1) kompleksową termomodernizację budynku wraz z wymianą źródła ciepła,
2) remont i przebudowa obiektu.

Celem projektu było zwiększenie efektywności energetycznej budynku poprzez ograniczenie zapotrzebowania na energię, a przez to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Realizacja projektu jest niezbędna ze względów ekonomicznych (wysokie koszty utrzymania obiektu), społecznych (obiekt publiczny nie spełnia wymaganych standardów) i ekologicznych (emisja gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń oraz pogarszanie stanu środowiska naturalnego).

Projekt był realizowany do lutego 2020 roku.

Wartość projektu: 3 037 017,92 PLN
Wartość dofinansowania: 963 618,68 PLN