strona główna
  • bip

"Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Gminy Bestwina"

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie

Operacja mająca na celu poprawę dostępności i jakości niekomercyjnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Ziemi Bielskiej przez budowę dwóch placów zabaw wraz z siłownią zewnętrzną w miejscowości Bestwina i Bestwinka.

Tytuł projektu: Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury czasu wolnego na obszarze Gminy Bestwina

Opis projektu:

W ramach projektu wybudowane zostaną dwa ogólnodostepne obiekty infrastruktury czasu wolnego składające się z placów zabaw dla dzieci i elementów siłowni zewnętrznej. Plac zabaw w Bestwinie zostanie zlokalizowany przy terenach rekreacyjnych za budynkiem GOK i zostanie wyposażony w 4 pojedyncze urządzenia siłowni zewnętrznej, huśtawkę podwójną, huśtawkę ważkę, karuzelę, dwa bujaki sprężynowe i duży zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami, kładkami, tunelem, linami, w Bestwince natomiast przy boisku LKS Bestwinka, dla którego przewidziano montaż 7 urządzeń siłowni zewnętrznej (w tym dwóch podwójnych), huśtawki podwójnej, huśtawki ważki, dwóch bujaków sprężynowych, piramidy linowej, małego zestawu zabawowego i karuzeli. Przy każdym obiekcie znajdą się ławki dla rodziców i opiekunów (6 szt.), kosze na śmieci (3 szt.) oraz tablica informacyjna z regulaminem placu zabaw. Nawierzchnia placów zostanie dostosowana do warunków montażu poszczególnych urządzeń oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa jego użytkowników (piasek w strefach bezpieczeństwa urządzeń). Pozostały teren zagospodarowany będzie w formie nawierzchni trawiastej.
Roboty montażowe zostaną zakończone przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego we wrześniu 2017 r.

Projekt był realizowany od lipca do września 2017 roku.

Wartość projektu: 224 428,15 PLN
Wartość dofinansowania: 142 803,00 PLN