strona główna
  • bip

"Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 - 2020

Tytuł projektu: Rozwój cyfrowych usług publicznych administracji samorządowej w Gminie Bestwina

Opis projektu:

Projekt jest istotnym strategicznie etapem rozbudowy obecnej infrastruktury teleinformatycznej Urzędu Gminy w Bestwinie o nowe rozwiązania aplikacyjne, systemowe oraz sprzętowe, zapewniającym możliwość wdrożenia ilościowo i jakościowo bardziej dojrzałych elektronicznych usług publicznych, opartych o poddane procesowi modernizacji i integracji systemy aplikacyjne "front-office" i "back-office", wspomagające realizację zadań ustawowych będących w kompetencji Urzędu. Założeniem generalnym projektu jest wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji oraz zwiększenie dostępu zarówno obywateli jak i przedsiębiorców do cyfrowych usług publicznych on-line.
Kluczowym produktem Projektu jest wdrożenie "Zintegrowanego Systemu Zarządzania Gminą" (ZSZG), który zapewni możliwość świadczenia spersonalizowanych usług publicznych 4 i 5 kategorii.

Projekt był realizowany do kwietnia 2018 roku.

Wartość projektu: 1 120 828,00 PLN
Wartość dofinansowania: 895 845,47 PLN